Magasinet Naturen
Søg
Close this search box.

Hvaler i havet omkring Danmark

Årligt er der meldinger om hvaler i danske farvande, der ikke tilhører de vanlige tre: marsvin, hvidnæse og vågehval.
Springende pukkelhval i Sønderborg Bugt 2014. Foto: Søren Bomholt. Magasinet Naturen.
Springende pukkelhval i Sønderborg Bugt 2014. Foto: Søren Bomholt.

Uddrag fra artikel skrevet af Carl Chr. Kinze.

I løbet af de seneste ti år er der både konstateret en helt ny art for danske farvande, og øresvinet og spækhuggeren er kommet tilbage.
For førstnævnte er der endda tale om en potentiel genetablering i danske farvande. Delfinen lever i danske farvande og er efterhånden blevet ret almindelig, idet der årligt dokumenteres ”drypvise” forekomster.

Med rette kan man spørge: Kommer der flere og flere hvaler til Danmark, eller er vi generelt blevet dygtigere til at opdage dem? Svaret er nok en kombination.

Indrapportering af hvaler

Meget af den ældre hvalviden i Danmark beror på fund af strandede dyr, der til tider stadig var levende, og så blev nedlagt, men der fandt også regulære hvaljagter sted, når større hvalers lejlighedsvise opdukken gav mulighed herfor.
Allerede i 1885 fik Zoologisk Museum i København oprettet et netværk til indrapportering af sjældne havdyr, og det medførte betydelige indsamlinger fra den jyske vestkyst – der var ovenikøbet bygget jernbaner ”til dette formål”. Man havde dog hverken førsteret eller nok finansielle midler til at sikre sig hvalerne til nærmere undersøgelse.
Siden 1991 har Zoologisk Museum (i dag Statens Naturhistoriske Museum) og Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg i samarbejde med Naturstyrelsen haft den fornødne førsteret til at erhverve, skelettere og håndtere alle strandinger og fangster af de sjældne havdyr.

En tiårsstatus over hvalerne i de danske farvande

Artiklen ”Hvaler i havet omkring Danmark” kan læses i sin fulde længde i første nummer af Magasinet Naturen. Her gør Carl Chr. Kinze status over årene 2014-2023 og fortæller blandt andet om de hvalarter, der er dokumentation for i den tiårige periode. Carl Chr. Kinze er cand. scient., ph.d og hvalspecialist med over 40 års forskning om hvaler i havet omkring Danmark.

Vil du læse mere? Artiklen i dens fulde længde kan læses i Magasinet Naturen.

Følg Magasinet Naturen