Magasinet Naturen
Søg
Close this search box.

Sønderjyllands Bjergsalamander reddet af målrettet vandhulspleje

Bjergsalamanderen lever i et lille hjørne af Sønderjylland, nærmere betegnet skovene omkring Aabenraa og et smalt skovbælte langs Flensborg Fjord. I 1980’er var bjergsalamanderens ynglesteder ved at forsvinde fra den danske natur, og det samme var derfor også arten. Men den negative udvikling blev vendt, takket være en ihærdig indsats med pleje af eksisterende vandhuller og gravning af nye.
Hun af Bjergsalamander, hvor vi tydeligt ser dens ensfarvede gulorange bug og strube.
Hun af Bjergsalamander, hvor vi tydeligt ser dens ensfarvede gulorange bug og strube, idet der blot er få sorte prikker på struben og mellem forbenene. Foto: Henrik Bringsøe.

Uddrag fra artikel skrevet af Henrik Bringsøe.

Lille Vandsalamander og Stor Vandsalamander findes i stort set hele landet, selv om de mangler på flere mindre øer, og Stor Vandsalamander er sjælden eller manglende i dele af Vest- og Nordjylland. Men så har vi også en tredje salamander, Bjergsalamanderen.
Alle tre salamandere har smukke farver, men Bjergsalamanderen kan i særlig grad få os til at spærre øjnene op, når folk i lokalområdet fremviser hanner i de mest prangende blå og orange farver og med leopardpletter! Den har det videnskabelige navn Ichthyosaura alpestris, men tidligere var den placeret i samme slægt som bl.a. de to andre danske salamandere og hed Triturus alpestris. I dag kaldes Lille Vandsalamander Lissotriton vulgaris, mens Stor Vandsalamander som i ”gamle dage” fortsat hedder Triturus cristatus.

Hun af Bjergsalamander med lysebrun overside ved nyoprenset vandhul.
Hun af Bjergsalamander med lysebrun overside ved nyoprenset vandhul. Vi ser jævnligt, at salamandernes overside falder godt i ét med substratet i vandhullet, hvilket er tilfældet her. Foto: Henrik Bringsøe.

Bjergsalamanderens udbredelse og levested i Danmark

Bjergsalamanderen lever kun i Sønderjylland omkring Aabenraa og langs Flensborg Fjord ned til den tyske grænse ved Kollund. Arten er knyttet til løvskov og blandingsskov, men kan også yngle i vandhuller op til et par hundrede meter fra skovbryn. Tidligt på foråret vandrer de voksne Bjergsalamandere til ynglevandhullerne, hvor de opholder sig om foråret og forsommeren for at yngle.

Vandhulspleje med succes

I perioden fra 1975 til 1978 undersøgte en privat gruppe ca. 600 vandhuller i Sønderjylland, og der blev konstateret Bjergsalamander i 48 vandhuller i skovene omkring Aabenraa og langs Flensborg Fjord helt ned til den tyske grænse. Men vandhullerne var typisk i dårlig stand, idet de var ved at gro til i vegetation, blive fyldt op med visne blade eller på anden vis ved at gå til grunde. I 1988 blev der fulgt op på den ti år gamle undersøgelse, og arten var nu kun i 32 af de 48 vandhuller. En tilbagegang på 33% var bestemt ikke et godt tegn på udviklingen. Det var oplagt, at der skulle gøres en indsats for at bevare arten som et medlem af den danske fauna.

Læs om om den målrettede vandhulspleje og Bjergsalamanderens kendetegn, udbredelse og levesteder, forplantning, succesfuld vandhulspleje m.m. i Magasinet Naturen.

Vil du læse mere? Artiklen i dens fulde længde kan læses i Magasinet Naturen.

Følg Magasinet Naturen